28.12.2021

Siber Güvenlik Uzmanı Nedir?

Siber Güvenlik Uzmanı Nedir?

Bilgisayar teknolojileri her geçen gün gelişimini sürdürmeye devam ederken beraberinde de birçok sorunsalı getiriyor. Bilindiği üzere bunlardan en önemlisi ‘güvenlik’ konusudur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte güvenlik sorunsalı da aynı düzeyde artmaktadır. Bu nedenler bireyler, kurumlar ve firmalar veri güvenliğini sağlamak, sürdürülebilir sistem işleyişine sahip olmak ve marka değerinin zedelenmesinin önüne geçmek için bir dizi önlemler almaktadır.

Siber güvenlik, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan bir uygulamadır. Çünkü teknoloji yararlı olduğu kadar kötü amaçlı kişilerin de barındığı bir sistemdir. Belli başlı önlemler alınmadığı taktirde kullanıcılara büyük sorunlar çıkarabilmektedir. İşte tam da bu noktada siber güvenlik uzmanları devreye giriyor. Kötü amaçlı saldırılara karşı geliştirdikleri çözümler ile dijital dünyanın daha temiz bir hal alması sağlanıyor. Peki siber güvenlik uzmanı nedir? İşte cevabı…

Siber güvenlik uzmanı, çözüm ortaklığını üstlendiği kurum veya şirketlerin dijital güvenliğini üstlenmiş kişidir. Bu kurum ya da şirketler özel sektöre bağlı olabileceği gibi aynı zamanda devlete bağlı resmi bir kuruluş da olabilir. Kısaca bilgisayarların, ağ sistemlerinin ve mobil cihazlarının olduğu her alanda siber güvenlik uzmanının deneyimine ihtiyaç duyulur.

Siber güvenlik uzmanının görev tanımı oldukça geniştir. Teknolojinin olduğu her alanda gerçekleştirebileceği bir eylem unsuru vardır. Fakat genel olarak sunduğu hizmeti birkaç başlık altında belirtmek mümkün.

Siber güvenlik uzmanlarının yukarıda belirtilen iş tanımları, tamamen firmaları siber zorbalığa karşı koruma prensibine dayalıdır. Bilindiği üzere siber zorbalık, bireylerin olduğu kadar kurum ve işletmelerin de en büyük güvenlik sorunudur. Kötü amaçlı kişiler sistemlere zarar vermek için devamlı farklı teknikler geliştirerek cihazlara sızmaya çalışır ve tabanda bulunan verileri çalmak ister. Siber zorbalık günümüz dijital dünyasında önemli bir faktördür. Kaynakça: Siber Zorbalık Nedir?

Siber güvenlik uzmanları bireysel olarak faaliyet göstermez. Bir kurum altında ekip halinde çalışma yürütür. Çünkü siber güvenlik konusu dışarıdan bakıldığında basit bir uygulama gibi görünse de içine girildiğinde hayli karmaşık ve zor bir süreç olduğu görülür. Bu sebeple ekip çalışması, güvenlik seviyesinin istenen düzeye taşınmasında oldukça mühimdir.

Bir dijital sistemde ilk olarak güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kötü amaçlı kişiler ve onların hazırladığı yazılımlara karşı farklı stratejiler geliştirilmeli, özel savunma sistemleri tasarlanmalıdır. Tüm sistemler aralıksız izlenmeli, olağandışı hareketler tespit edilerek doğrudan müdahale edilmelidir. Varsa kullanılan güvenlik protokolleri incelenmeli, eksiklikleri tespit edilmeli ve açık bölgeler yeni yazılımlar ile kapatılmalıdır. İşte yukarıda belirtilen tüm bu uygulamalar tamamen siber güvenlik uzmanının sorumluluk sahasındadır.

Ayrıca siber güvenlik uzmanı her zaman için dijital dünyadaki yeni trendleri takip eden kişidir. Sadece takip eden değil, kendi yöntemleriyle harmanlayarak bunu güvenlik protokollerine uygulayan kişidir. Çünkü bilindiği üzere teknoloji geliştikçe siber korsanlar da yeni teknikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Gelenekselleşmiş güvenlik önlemlerinin açıklarını keşfeden bu kişiler korunduğunu sanan sistemlere kolaylıkla sızabilirler. Yenilikçi bir siber güvenlik uzmanının farkı işte tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Kullandığı sistemlerin ölçeği ne olursa olsun tüm kurum ve şirketler mutlaka bir siber güvenlik uzmanı ile çözüm ortaklığına gitmelidir. Ticari faaliyetlerin sağlıklı sürdürülebilmesi için güvenlik kavramı önemli bir yere sahiptir.

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.