06.01.2022

Azure Relay Nedir?

Azure Relay Nedir?

Azure Relay, kurumsal ağlarda çalışan hizmet türlerinin güven bir yöntem ile buluta açılmasını sağlayan hizmettir. Böylelikle güvenlik duvarında bir bağlantı noktası açılmasına ya da ağ yapısında değişiklikler yapılmasına gerek kalmaz. Azure Relay için kısa geçiş hizmeti demek mümkün.

Azure Relay hizmetinin desteklediği üç farklı senaryo bulunur. Bunları aşağıdaki gibi açıklamak mümkün:

  • Tek yönlü ya da eşler arası iletişim
  • İnternet içerisinde olay dağılımı
  • Ara belleğe girmemiş yuvasal iletişim

Azure Relay günümüzde sıklıkla VPN hizmetleriyle karıştırılmaktadır. Bazı yönlerden benzerlikler görülse de çalışma prensibinde tamamen farklıdırlar. VPN teknolojisinde birden fazla müdahale olasılığı varken Azure Relay hizmetlerinde tek bir uç nokta bulunur. Ayrıca VPN’de olduğu gibi ağ ortamı değiştirilmesi mümkün değildir. Fakat Azure’nin VPN ile aynı yapıda ilerlediği bir uygulaması bulunmaktadır. Buna Azure VPN Gateway denmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi için “Azure VPN Gateway Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Temelde iki farklı tipte Azure Relay hizmeti vardır. Bunlardan ilki Hybrid Connections’tur. Çalışma prensibi HTTP ve WebSockets protokollerine dayanır. Talep göndermek ya da gönderdiği taleplere cevap almak için bu protokollerin yardımına başvurur. Diğer bir hizmet ise WCF Relay olarak adlandırılır. Bu hizmet türü NET Framwork veya WCF yani Windows Communication Foundation ile çalışmaktadır. Bu sayede kullanıcılar WCF yardımıyla uzak yordam çağrılarını etkinleştirebilmektedir.

Azure Relay’ın günümüzde sık tercih edilme sebeplerinden belki de en önemlisi karma bağlantı yapısına sahip olmasıdır. Bu özelliği ile geçiş sırasında güvenli ve açık protokol kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca tüm platformlarda istenen dilde tercih edilebilmektedir. Ayrıca Azure Relay’ın karma bağlantı özelliği, eskiden kullanılan BizTalk Services’in yerine uygulanmıştır. Yani Azure Relay karma bağlantı için BizTalk Services WCF’nin üzerinde geliştirilmiş denilebilir. Kaynakça

Çalışma prensibi temel olarak şu şekildedir: Kurumsal bir ağ üzerinde gerçekleştirilen hizmet, standart şekilde internete çıkar gibi Relay yapısına bağlanır. Ardından da bi-directional socket oluşturulur. Bu soket oluşturulurken belli bir adrese bağlı olma mantığı göz önüne alınır. Sonrasında istemci hizmete ulaşmak için Relay servisine istek iletir. İşte tam da bu noktada Relay hizmeti devreye girer ve post açılmasına ihtiyaç duymadan on-prem üzerindeki servise iletir.

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.