01.01.2022

IP Adresi Nedir?

IP Adresi Nedir?

IP adresi, bir donanımı internet veya özel ağ üzerinde tanımlamaya yarayan benzersiz bir adrestir. Diğer bir deyişle dijital dünyadaki kimliklerdir. IP adresin dilimizdeki karşılığı ise ‘İnternet Protokolü’ olarak telaffuz edilir. IP adresler, cihazlar arasındaki veri akışını sağlayan bir tür tanımlayıcıdır.

IP adresler, noktalar ile birbirinden ayrılmış sayı dizelerinden oluşur. Dört sayıdan oluşan bir prensibe sahiptir. Bunu ‘192.162.162’ olarak örneklendirmek mümkün. Dizelerdeki her bir sayı 0 ila 255 arasında ifade edilir. Haliyle bu da demek olur ki IP adresleri, 0.0.0.0 ile 255.255.255.255 aralığında numara değeri taşır.

IP adresleri hiçbir zaman rastgele atanan numara grupları değildir. ICANN’ın bir alt birimi olan İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu aracılığıyla belli matematiksel metotlarla üretilir. Bu kurum internetin güvenli bir platform olmasını sağlamak amacıyla 1998 yılında ABD’de kurulmuştur. Herhangi bir kâr amacı gütmeyen ICANN, temel prensipte internetin adil ve herkes tarafından kullanılan bir sistem olması vardır. Kaynakça

IP Adresi Türleri Nelerdir?

IP adresleri çalışma özellikleri bakımından farklı kategorilere bölünmüştür. Genel olarak temelde ‘Statik IP’ ‘Dinamik IP’ ve ‘Lokal IP’ olmak üzere 2 gruba ayrılır. Günümüzde en çok kullanılan bu IP türlerini birkaç başlık altında belirterek konuya açıklık getirmek mümkün.

Statik IP: Bu IP türü, kelime anlamında da olduğu gibi sabit ve durağan çalışma prensibine sahiptir. Özellikle güvenlik kameralarına erişim ve FTP sunucusunda veri barındırma işlemlerinde tercih edilir. Statik IP’ler internet servis sağlayıcıları tarafından belli bir ücret karşılığında temin edilebilmektedir.
Dinamik IP: Günümüzde en sık tercih edilen IP türüdür. Güvenlik riskinin az ve ulaşılabilirliğinin kolay oluşu onun en belirgin tercih sebeplerindendir. Ev ve iş yerlerinde kullandığımız internet sunucuları, dinamik IP’ye örnek olarak gösterilebilir.
Lokal IP: İnternete açık olmayan bireysel bilgisayarlar üzerinde kullanılan IP türüdür. Statik IP’nin çevrimdışı versiyonu da denilebilir.

Siber korsanlar, yasa dışı uygulamalarını genellikle IP adresleri üzerinden gerçekleştirir. Bireylerin ya da kurumların IP adreslerini ele geçirerek birçok kötü amaçla kullanabilmektedirler. IP adresler internetteki kimlik olarak düşünüldüğünde, bu durum bireylerin kimliğinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi olarak ifade edilebilir. Bu sebeple siber güvenlik uygulamaları internet kullanıcıları için hayati öneme sahiptir. Kaynakça

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.