01.01.2022

Modem Nedir?

Modem Nedir?

Modem, internete erişim sağlamak, bir cihazı uzaktan yönetmek ya da haberleşmeyi sağlamak için kullanılan bir ara bileşendir. Bilgisayar sistemlerinden aldığı sayısal verileri analog veriye çevirir, yine karşıdan gelen analog veriyi sayısal veriye çevirerek bilgisayara iletir. Dönüştürücü bir köprü özelliğine sahiptir. Günümüzde internetin önemi yadsınamaz düzeydedir. Modem de tıpkı internet kadar öneme sahiptir. Zira internet bağlantısı kurabilmek için mutlaka bir modeme ihtiyaç vardır.

Teorik olarak modem, ‘Modülatör’ ve ‘Demodülatör’ kelimelerinin birleşimiyle meydana gelmiştir. Özelliklerine göre birçok farklı yapıya bölünürler. Bu sınıflandırılma genellikle gönderebildikleri data miktarına göre olur ve ölçüm bil bölü saniye formülü ile hesaplanır. Kaynakça

Günümüz bilişim dünyasında 3 modem türü öne çıkmaktadır. Bu modem çeşitlerinin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz…


Harici (External) Modemler: Harici modemler, günümüzde en yaygın kullanıma sahip modem türüdür. Ev ve iş yerlerinde internet akışını sağlamak için kurulan modemler bu türe örnek olarak gösterilebilir. Isınma sorununun minimum seviyede olması, performansının yüksek olması ve onarım işleminin hayli kolay olması, harici modemlerin popülerliğindeki en önemli faktörlerden bazılarıdır.
Dial Up (Çevirmeli Ağ) Modemler: Çevirmeli ağ modemler günümüzde artık yok denilecek kadar az bir kullanıma sahip olsalar da internetin dünya üzerinde kullanıma başlandığı ilk yıllarda olmazsa olmaz bir bileşendi. İsminden de anlaşılacağı üzere numara çevirme prensibiyle çalışmaktadır. Fakat kullanım esnasında telefon hatlarını meşgul etmesi ve telefon çaldığın ağ bağlantısının kesilmesi, Dial up modemlerin en büyük dezavantajları olarak gösterilir.
Dahili (İnternal) Modemler: Bu modem de tıpkı dia lup modemler gibi az kullanılan bir sistemdir. Yine aynı şekilde internetin ilk yıllarında tercih edilmekteydi. Ana kartının aşırı ısınmasına bağlı olarak performans düşüklüğü görülmesi, dahili modemlerin en büyük dezavantajıdır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte kablolu ağların yerini büyük oranda kablosuz ağlar almış durumda. Özellikle kullanışlılık bakımından kablosuz ağlar oldukça iyi bir seviyededir. Başlarda ADSL modemler kablosuz ağ hizmetini sağlasa da büyük verinin ortaya çıkması ve yüksek teknolojide bilgisayarların üretilmesiyle birlikte yetersiz kaldı. Onun yerini, daha gelişmiş bir yapıya sahip olan VDSL modemler aldı.

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.