25.12.2021

IT Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir?

IT danışmanlığı hizmeti, günümüzde teknolojinin olduğu her noktada ihtiyaç duyulan bir hizmet kolu olarak öne çıkmaktadır. İngilizcede ‘Information Technologies Consulting’ olarak ifade edilen IT danışmanlığı, Türkçedeki tam karşılığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığıdır. IT danışmanlığı, markaların büyümelerinde ihtiyaç duydukları teknolojik atılımların doğru ve verimli çalışmasını sağlar.

IT danışmanlığı birçok farklı alanda hizmet sağlar. Sunduğu destek çözümleri oldukça yaygındır. Çünkü ticari ve kurumsal faaliyetlerin hemen hemen her bölgesi dijitalleşme ile entegre olmuş durumda. Bu da bilişimin ve bunu sağlayan IT departmanlarının ne derece önemli bir yapı olduğunu öne çıkarırken, faaliyetlerindeki kapsayıcılığı gözler önüne serer. Peki IT danışmanlığı hizmetleri nelerdir? Bu konuyu birkaç başlık altında listelemek mümkün…

 

  • Alt Yapı Analizi: IT danışmanlığı, firmaların bilişim altyapısını detaylıca analiz eder. Eğer sistemlerde darboğaz olarak tabir edilen risk alanları mevcut ise bu durum firma yöneticilerine raporlanır. Gerekli görüldüğü taktirde sorunlara karşı reaksiyon alınır.
  • Yazılım Geliştirme: Şirketlerin kullandığı sistem altyapılarının verimli işleyişi için ihtiyaç duyulan yazılımlar IT danışmanlığı tarafından geliştirilir. Bu hizmeti sunarken risk, maliyet, zaman ve güvenli faktörlerini göz önünde bulundurarak işletmelerin tüm risklerini minimum seviyeye indirir.
  • Nitelikli İşgücü Temini: Birey ya da kurumların hedeflerine ulaşabilmesi için katkıda bulunacak IT uzmanları temin eder. Bu kişiler şirket çalışanlarına ve yöneticilerine bilişim hakkında eğitimler vererek süreç hakkında bilgilendirir. Böylelikle bilişim alanında yaşanması muhtemel sorunlar asgari seviyeye indirilmiş olunur.
  • Ağ ve Sistem Desteği: Sistemlerin kesintisiz, verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için alt yapı oldukça önemlidir. Donanımsal cihazlar ve işleyişi tamamlayan yazılımsal faktörler, uzman IT ekipleri tarafından kontrolleri sağlanır. Sorunlar tespit edilerek çözümler üretilir. Ayrıca ileride yaşanması muhtemel sorunlar önceden belirlenip ona göre önlem alınır.
  • Veritabanı Hizmeti: Teknolojinin büyük oranda gelişmesi, günümüz dünyasında veri madenciliği kavramını yarattı. Artık her iş ve olgu dijital veriler üzerinden idame ettiriliyor. Bu sebeple veritabanlarının sağlam ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. IT danışmanlığı tam da bu nokta öne çıkmaktadır. IT danışmanlığı, firmaların ve kurumların veritabanlarının en iyi doğrultuda çalışması için hizmet sunar.

IT danışmanlığında çalışanlar, firmaların büyüme sürecinde stratejik bir görev üstelenen kişilerdir. Kurulan markaların istenilen seviyelere ulaşmasını sağlarlarken aynı zamanda da bunu sürdürülebilir bir hale getirmek için çalışırlar. Çünkü ticari faaliyetler başarılı olmanın altın kuralı, performansın optimize edilmesiyle doğru orantılıdır.

IT danışmanlığının hizmet verdiği sektörlere örnek olarak şunlar gösterilebilir: Yazılım şirketleri, hizmet sektöründeki şirketler, bilişim teknolojisiyle entegreli perakendeler, finans kuruluşları ve özel ticari kuruluşlar. Bu liste daha birçok madde ile örneklendirilebilir. Ancak IT danışmanlığının en sık tercih edildiği sektörler bunlardır.

Yaşadığımız çağ için teknoloji çağı dersek yanılmış olmayız. Çünkü günümüzde artık her şey bilgisayarlar ve internet ağ sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu da haliyle IT yani bilişim danışmanlarına olan ihtiyacı arttırıyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birçok işletme, faaliyetlerinin daha düzenli ve internet ağları üzerinden daha sağlıklı çalışması için mutlaka IT danışmanlığı firmaları ile çözüm ortaklığına başvurur.

Firmalar büyüdükçe bünyelerinde bulundurdukları bilişim sistemleri de büyür ve bu büyümenin ardından karmaşık bir yapı ortaya çıkar. Şirket içerisinde bu yapılar kurulurken alınan eğitimler, bir noktadan sonra yetersiz seviyede kalır. Bu sebeple büyük hasarlara yol açacak sorunlarla karşılaşmamak için alanında uzman bir IT danışmanlığı firması tercih edilmelidir. Böylelikle sistemlerde doğru mimari ve sürdürülebilir işlevsellik sağlanmış olur.

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.