28.12.2021

Siber Güvenlik Nedir?

Siber Güvenlik Nedir ?

Siber Güvenlik nedir?: Siber güvenlik kavramını en genel haliyle, bireylerin dijital dünyadaki maddi ve manevi varlıklarının güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlama yöntemleridir. Bilindiği üzere teknoloji, yaşanılan çağda hayatın neredeyse tamamını kapsamış durumda.  Hatta gündelik hayatı oluşturan faaliyetlerin artık birçoğu dijital dünya üzerinde yapılabiliyor. Devletler, kamu kuruluşları ve özel şirketler işleyişlerini internet ortamı üzerinden bireylere sunuyor. Özellikle birçok resmi işlem sadece online olarak gerçekleştirilebiliyor. Gizliliğine önem verdiğimiz bilgileri dijital dünya ile paylaşmak, haliyle güvenlik konusunu ön plana çıkarıyor.

İsmi ‘Sanal Alem’ olsa da aslında yapılan tüm işlemler gerçek hayata yansımakta. Bireyler orada yaptığı işlemlerden gerçek hayatta da aynı şekilde sorumludur. Bu sebeple güvenlik konusu, dijital dünyayı kullanan bireyler için bir gerçeklik olarak karşılarına çıkıyor. Çünkü büyük veri havuzunda her saat milyonlarca veri, siber zorbalar tarafından tehdit altına alınıyor.

Siber güvenlik konusu önlem bakımından 2 farklı kategoriye ayrılabilir: Bireylerin dikkat etmesi gereken hususlar ve kurumların dikkat etmesi gereken hususlar. Öncelikle kurumlar siber güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynar. İnternet ya da farklı platformlar üzerinden hizmet sağladıkları kullanıcılarının kişisel verileri altyapılarında toplandığı için güvenlik tehditlerine karşı her zaman için yüksek önlem almaları gerekir.

Diğer yandan da siber güvenlik konusunda bireylere düşen görevler vardır. Çünkü kötü amaçlı yazılımlar, daha fazla savunmasız gördükleri için bireysel sistemlere sızma girişimini tercih ederler. Bireyler kullandıkları donanımlara güncel güvenlik prosedürlerine sahip bir antivirüs yazılım yükleyerek tehdit seviyesini minimum seviyeye çekebilir. Bilgisayar Güvenliği Nedir? konusu da işinize yarayabilir.

Siber Tehdit Türleri​

Siber zorbalar her sızma girişiminde farklı sızma yöntemlerine başvurur. Güvenlik önlemleri ne kadar verimli sağlanırsa sağlansın ekseriyetle yeni bir tehdit modellemesi oluştururlar. Peki günümüzde siber güvenliği en sık tehdit eden yöntemler nelerdir? İşte cevabı…

  • Kötü Amaçlı Yazılım: Siber tehdit türleri içerisinde en sık görülenidir ve dijital dünyada ‘Malware’ olarak da ifade edilir. Siber suçlular, kullanıcıların cihazlarına ya da sistemlerine erişerek onlara zarar vermek için kötü amaçlı yazılımlar tasarlar. Ardından da bireylerin sistemine bu yazılımları sokmak için mücadele ederler. Bu tehdit içeren yazılımların en bilinenleri virüs, Truva atları, casus ve fidye yazılımlardır.
  • SQL Aşılama: SQL aşılamanın dilimizdeki karşılığı yapılandırılmış dil sorgusudur ve dijital verileri kontrol etmek amacıyla bir veri tabanına sızma girişimidir. Siber zorbalar, veri tabanlarına erişmek için sistemlerdeki güvenlik açıklarından yararlanırlar.
  • Kimlik Avı: Kimlik avı, genellikle şirket ya da bireylere doğrudan zarar vermek için uygulanan bir siber saldırı türüdür. Kurbanlarını hedef alma yöntemi, tanıdık bir yerden geliyormuş gibi tasarlanmış mailler göndermek ve bu mailler içerisinde bulunan yönlendirme linkleri tıklatmaktır. Böylelikle sisteme bir yazılım yerleşir ve kimlik bilgilerine erişim açılır.

Ayrıca siber tehdit türleri arasında günümüzde sıkça görülen ve işlemlere müdahale etmeye yönelik saldırılarda bulunan uygulamalar da mevcuttur. Siber suçlular, başkalarının verilerini çalmak için Wi-Fi gibi ortak ağlara bağlanarak kişiler arası konuşmalara sızma gerçekleştirebilmektedir.

Yukarıda da anlatıldığı üzere siber güvenlik uygulamaları artık her alanda ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk durumu yaratmıştır. Özellikle internet üzerinden halka açılan firmalar siber güvenliğin sağlanması için daha fazla özen göstermesi gerekir. Çünkü kendi verilerine olduğu gibi aynı zamanda da müşteri bilgilerine de sahip çıkmak ile mükelleftirler.

Siber güvenlik uzmanları var olan tehditler ile baş eden, aynı zamanda da ileride görülmesi muhtemel riskleri önceden hesaplayan güvenlik programlarına sahiptirler. Bu güvenlik uygulamaları ile siber dünyada kötü amaçlı kişilerce mağdur edilme olasılığı ortadan kalkar. Haliyle bu da temiz ve güvenli bir dijital evrenin kapısını aralar.

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.