22.01.2022

SMMM Nedir?

SMMM NEDİR?

SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir teriminin kısaltılmış bir halidir. Aldıkları eğitim ve geçtikleri mülakatlar sonucu bu hizmeti vermeye hak kazanan kişilere SMMM denmektedir. 3568 sayılı kanunda belirtilen hususlarca herhangi bir işletmeye bağlı olmadan muhasebe işlerini yöneten kişilerdir.

Serbest Muhasebe Mali Müşavirlerin görev tanımı ve çalışma alanları oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Bunları maddeler halinde belirtebiliriz.

 • İşletmelerin mali işlerini muhasebe ilkelerine bağlı kalarak yönetir. Aynı şekilde mevzuata uygun olarak defterlerini tutar.
 • İşletmeler ile kurumlar arasında bir köprü görevi görür. Mükelleflerin vergi beyannamelerini hazırlar.
 • Özellikle mali konularda bütçe ve finansal raporlar hazırlar. Ayrıca tahlil ve denetim de görev tanımının içerisine girmektedir.
 • İşletmelerin kuruluş aşamasında vergi dairesi, devlet kurumları ve SGK gibi yerlere başvuruları gerçekleştirir. Ayrıca bu başvuruların takibini icra eder.
 • Sadece şirket içi değil aynı zamanda sektörel piyasayı da takip eder. Bu sayede şirketlerin gelir ve giderlerini ön görür.
 • Firmaların ay ve yıl sonu kapanış işlerini tamamlar.
 • Verilerin yedeklemesini oluşturarak finansal verilerin güvenliğini sağlar.

Ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin en önemli sorumluluklarından birisi de firmaların veri gizliliğini korumaktır. Bu hem ticari etik hem de yasal açıdan bir zorunluluktur. Günümüzde finansal verilerin artık dijital ortamda saklandığı ve korunduğu düşünüldüğünde bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin bilişim alanında da birtakım sorumlulukları ortaya çıkar.

Teknolojinin gelişmesinin beraberinde muhasebe alanı da neredeyse tamamen internete entegre bir hal aldı. Bu da haliyle birçok tehdidi beraberinde getirdi. Özellikle de firmaların en hassas finansal bilgilerinin buralarda depolandığı ve yönetildiği düşünüldüğünde ‘güvenlik’ kavramı bir kez daha ön plana çıktı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu konuda başvuracakları güvenlik önlemleri hakkında ‘Bilişim Güvenliği Danışmanlığı’ başlıklı yazımızı okuyarak faydalanabilirler.

Ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için birtakım yetilere sahip olunması gerekmektedir. Muhasebe mevzuatlarına hâkim olmak bunun en belirgin olanıdır. Ancak bireyin matematiksel ve analitik düşünme yeteneğinin de hayli gelişmiş olması beklenir. Bu sayede yaşanması muhtemel sorunlara anlık olarak doğru çözümleri sunabilir. Aynı zamanda önemli bir yeti de bilişim ve teknolojik uygulamalardır

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
 • BT’de 20 yıl.
 • 40’dan fazla uzman.
 • 2.000’den fazla başarı öyküsü
 • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.