23.01.2022

Switch Nedir?

Switch Nedir?

Günümüzde birçok alanda yaygın bir kullanıma sahip olan switch, hayatı kolaylaştıran teknolojik cihazların başında gelmektedir. Kısaca tanımı ise bilgisayar ve diğer ağ sistemlerinin birbirine bağlantısını sağlayan bir donanımdır. Dilimizde ağ anahtarı olarak ifade edilen switch, özellikle hızlı veri aktarımını sağlıyor oluşu, onun en sık tercih edilme sebeplerinden bir tanesidir.

İletişimi sağlamak için ağ kartına bir kablo ile entegre olur. Bu da haliyle birden fazla bilgisayar tarafından bağlantının kurulmasına olanak tanır. Çalışma prensibinin temelinde MAC adresiyle iletişim sağlamak vardır. MAC adresine bağlı bir bilgisayar ile MAC adresinin hedefindeki bir bilgisayardan bağlantı gelmesi durumunda switch bu isteği doğrudan hedefteki bilgisayara iletir.

Switch teknolojisinin günümüzde kullanım alanları hayli geniştir. Virtual Local Area Network yani VLAN uygulamaları yapabilmesi, ayrıca Shortest Path Bridging yani SPB protokolünü de bünyesinde barındıran bir özelliğe sahip olması bu teknolojinin yaygın kullanıma sahip olmasının başlıca sebeplerindendir. Peki switch anahtarlama yöntemleri nelerdir? Bu yöntemleri maddelerle anlatmakta fayda var.

Depola ve İlet (Store and Forward) : Dağıtıcılar verileri iletmeden önce ara bellekte tutarak kontrol işlemi yapar. Eğer kontrol sonucunda pakette kayıtlı olanla uyuşmayan bir durum meydana gelirse paket karşı tarafa iletilmez.
Kestirme (Cut-Through) : Sadece MAC adresi bilgisinin okunması ve iletilmesidir. Bu işlem sırasında hata kontrolü yapılmaz. Özellikle hızlı bir yöntem oluşuyla ön plana çıkmaktadır.
Serbest Parça (Fragment Free) : En basit tanımıyla ‘Depola İlet’ ve ‘Kestirme’ yöntemlerinin avantajlarından faydalanmaya çalışan bir yöntemdir. Sadece veri paketlerinin ilk 64 byte’lık kısmı okunur ve genel kontrol yapılmadan iletim sağlanır.
Uyarlamalı Anahtarlama (Adaptive Switching) : Diğer üç yöntem arasında rastgele bir seçim yapan yöntemdir. Günümüzde az kullanıma sahip bir switch yöntemidir.

Kaynakça

Bu teknolojinin en belirgin özelliği bant genişliklerinin her port için aynı yöntem ile kullanılmasıdır. Yani eğer switch 75Mbps hızdaysa, portlara bağlanan cihazlar da 75Mbps hızında işleme sahip olur. Switch aracılığıyla birbirine entegre olan sistemler aynı hızda işlem yaparak düzenli sürdürülebilirlik sağlanmış olunur.

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.