Eşsiz Ürünler Hızlı Çözümler ile Sunucu Teknik

SIEM (Security Information and Event Management), güvenlik bilgisi ve olay yönetimi için bizden destek alın.

ST-SIEM ile tanıştınız mı?

ST-SIEM, Sunucu Teknik tarafından yazılım ürünü ve hizmeti olarak sunulan bir güvenlik çözümüdür. Çözümlerimiz, ağ ve sistemlerde meydana gelen güvenlik olaylarını toplar, analiz eder, izler ve raporlar.

ST-SIEM

SIEM çözümleri, bilgisayar ağlarındaki güvenlik olaylarını merkezi bir noktada toplar ve analiz eder. Bu çözümler, güvenlik olaylarından ve log kayıtlarından bilgi toplayarak, anormallikleri ve tehditleri tespit eder ve müdahale etmek için alarm veya uyarılar üretir.

Olay Toplama
Olay Analizi
Olay Korrelasyonu
Tehdit İstihbaratı
Alarm ve Uyarılar
Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.