14.01.2022

Data Scrubbing Nedir?

DATA SCRUBBING NEDİR?

Data Scrubbing, çoğu zaman Data Cleasing ile yakın anlamda kullanılsa da bu hatalı bir karşılaştırmadır. Çünkü temel anlamıyla depolama cihazlarının gerisinde çalışan bir tür hata düzeltme sistemidir. Storage üzerinden belli aralıklar ile denetimler yapma prensibine sahiptir. Eğer bu sırada bir hata ile karşılaşırsa düzeltme yoluna gider. Checksum ve Redundant yardımıyla bu düzeltme işlemini gerçekleştirir. Kısaca belirtmek gerekirse Data Scrubbing verileri bozulmalara karşı koruyan bir servistir.

Data Scrubbing veri temizleme olarak da adlandırılmaktadır. Bir veritabanında bulunan hatalı ve eksik verileri değiştirme, düzeltme ya da tamamen ortadan kaldırma işlemidir. Özellikle bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon ve ulaşım gibi sektörler sistemlerindeki verilerin kusurlarını incelemek için bu servisi sıkça kullanırlar.

Data Scrubbing günümüzde çok popüler bir konumda olmasa da bu servisi kullanmak veritabanı yöneticisine birçok kolaylık ve fayda sağlar. Özellikle zaman kazandırır. Ayrıca hataları manuel olarak tek tek bulmak ve düzenlemek hayli maliyetli bir iş olacağı için Data Scrubbing vazgeçilmez bir servistir. Günümüzde bu servisin kullanımı henüz istenen düzeyde olmasa da uzun vadede hak ettiği kullanım popülasyonuna kavuşacak gibi. Peki Data Scrubbing’in düzelttiği veri hataları nelerdir? İşte detaylar…


Yinelenen Veriler: : İki sistemden gelen verilerin birleştirilmesi durumunda, iki sistem arasındaki verileri belirlemek için kullanılır. Böylelikle tek bir kayıt oluşturmak mümkün olur.
Tutarsız Veriler: Verileri analiz eder ve bu verilerin için belirlenen kurallar ile tutarlı olması sağlanır. Tutarlılık sistemlerin işleyişi için elzem bir husustur.
Fazla Veriler: Sistem depolarının kapasitelerinin iyi kullanılması için gereksiz görülen verileri temizleme yoluna gidilebilir. Zira depo alanlarının yetersizliği birey ve kurumların en sık karşılaştığı sorunlardan birisidir. Data Scrubbing servisi ile bu sorunsalı minimum seviyeye çekmek mümkün.
Hatalı Veriler: Data Scrubbing, sistemdeki hatalı ve eksik bilgileri tespit ederek düzenleme yoluna gider. Bu sayede sistemlerin sorunsuz işleyişi sağlanır.

Data Scrubbing servisi düzenli olarak kullanılması gerekir. Bu sayede işleyişteki tutarsızlıklar minimum seviyeye indirgenmiş olunur. Ayrıca uzun dönemde ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçebilme imkânı sağlanır.

Hızlı İletişim
Kısaca SunucuTeknik
  • BT’de 20 yıl.
  • 40’dan fazla uzman.
  • 2.000’den fazla başarı öyküsü
  • Hizmet kalitesini ve müşteri veri güvenliğini garanti etmek için ISO 9001 sertifikası.